skip to Main Content

Projektas „Jeruzaliečiai“

Projekto trukmė 2023 m. rugpjūčio –gruodžio mėn.

Finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ( finansavimo sutartis 2023-08-03 Nr. A291-2503/23)  

Skirtas Vilniaus m., Verkių seniūnijos Jeruzalės mikrorajono gyventojams

Projekto tikslas:

Skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Vilniaus m. Jeruzalės mikrorajone, puoselėjant bendruomeniškumą, pilietiškumą, sąmoningumą ir bendravimą per sportines, kūrybines ir socialines veiklas,  teikiant savirealizacijos galimybes, gerinant gyvenamąją aplinką.

Uždaviniai:

 1. Skatinti Jeruzalės gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, dalyvaujant šiaurietiškojo ėjimo žygiuose po Verkių regioninį parką, mankštose šeimoms ir stovykloje “Jeruzaliečiai 2023”;
 2. Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus bei patirtį, bendradarbiaujant su valdžios institucijomis bei kitais socialiniais  partneriais, ieškant tinkamų sprendimų gerinant gyvenamąją aplinką bei atstovaujant gyventojų interesus ir poreikius;
 3. Suorganizuoti Senjorų socialinės globos namų gyventojams kalėdines kūrybines dirbtuves ir  socialinę akciją “Dalintis gerumu”

Veiklos:

 • Šiaurietiškojo ėjimo žygiai;
 • Mankštos šeimoms;
 • Stovykla „Jeruzaliečiai 2023“;
 • Mokymai;
 • Bendruomeninės veiklos planavimo ir valdymo sesijos; 
 • Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės;
 • Socialinė akcija “Dalinkis gerumu”
 • Jeruzalės tvenkinio tvarkymo talkos

Projekto “Jeruzaliečiai 2023” ataskaita

Sportuojanti Jeruzalės bendruomenė

2017 m laimėjus Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą buvo įgyvendintas projektas „Sportuojanti Jeruzalės bendruomenė“. Už projekto įgyvendinimą dėkojame mūsų narei Jolantai Spudienei, Jeruzalės progimnazijos direktoriui Linui Vasarevičiui ir lektorei, trenerei Rasai Paulauskienei. Šis projektas suvienijo nemažą būrį fiziškai aktyvių Jeruzalės mikrorajono gyventojų. Progimnazijos aktų salėje vyko sąmoningo kvėpavimo, laikyseną lavinančios mankštos ir kiti užsiėmimai. Gamtoje vyko užsiėmimai šiaurietiško ėjimo lazdomis. Sėkmingai įgyvendintas projektas lėmė naujo projekto atsiradimą. VŠĮ „Išminties erdvės“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas įgyvendino projektą „Sveika šeima“, kuris apėmė sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas Jeruzalės mikrorajone. VŠĮ „Išminties erdvės“ dėka fizinio aktyvumo veiklos tęsiamos.

Jeruzalės LOGO

„Jeruzalės LOGO“  (finansuotas pagal priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Sutartis 2017-10-17 Nr. A72-1796/17(3.1.36-TD2) meninių darbų konkurse dalyvavo netoli 50 meninių darbų. Paralele vyko apklausa skirta Jeruzalės gyventojų identitetui nustatyti, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 respondentų. Atsižvelgus į meninio konkurso darbus ir apklausos rezultatus buvo kuriami būsimo logotipo prototipai, darbai įskaitmeninti ir paruoštas profesionalus bendruomenės logotipas. Dėkojame visiems įsitraukusiems į kūrybinį sūkurį, išskirtinę padėką skiriame Jeruzalės progimnazijos moksleiviams įsitraukusiems į Jeruzalės bendruomenės centro logotipo kūrimo etapą ir ilgametei Jeruzalės mikrorajono gyventojai sukūrusiai logotipo dizainą – Elenai Streckytei Jadello. Šio projekto metu paruoštos knygelės  (http://tiny.lt/z8punyn), kuriose pateikta trumpą informaciją apie Jeruzalės mikrorajoną, Jeruzalės bendruomenę ir vykdytą projektą, kuriuo siekėme nustatyti Jeruzalės gyventojo identitetą, sukurti bendruomenės logotipą, vėliavą ir kitą atributiką, skatinti gyventojus įsitraukti į bendruomenės veiklą ir stiprinti mūsų gretas. 2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko renginys, kurio metu buvo pristatyti projekto darbai, išrinkti gražiausi/tinkamiausi/meniškiausi ir pan. konkurso piešiniai, pristatytas bendruomenės logotipas, knygelė, lankytinos vietos Jeruzalėje, vyko klausimų viktorina ir apdovanojimai. Projekto metu sukurta Jeruzalės bendruomenės centro svetainė (http://jeruzalesbendruomene.lt/) kurioje šiuo metu talpinamos bendruomenės naujienos, informacija apie bendruomenę, kontaktai, 2 proc. paramos skyrelis, „tapk JBC nariu“ anketa, apklausa ir kita informacija susijusi Jeruzalės bendruomenės veikla.

Pamilk Jeruzalę

Bendradarbiaujant su Asociacija JCI Sostinė paruoštas projektas Kultūrinės ir ekologinės  saviugdos bei bendruomeniškumo skatinimo programa ,,Pamilk Jeruzalę”. Už pagalbą įgyvendinant projektą dėkojame mūsų narei JCI Prezidentei Linai Šeškienei, JCI kolektyvui ir visiems prisijungusiems prie projekto veiklų. Veiklos vykdytos 2018 m. liepos – lapkričio laikotarpiu. Jų metu siekėme įtraukti Jeruzalės ir aplinkinių mikrorajonų gyventojus į Jeruzalės bendruomenės veiklą, užmezgėme glaudesnius ryšius su socialiai jautriomis grupėmis (Jeruzalės progimnazija, Jeruzalės senjorų socialinės globos namai), Vilniaus mieste veikiančiomis savanorių organizacijomis (Asociacija JCI Sostinė, JŽO ir kt.), stiprinome kultūrinį, istorinį, ekologinį Jeruzalės identitetą. Projekto metu suorganizuoti keturi renginiai:

 • 2018-07-26 Jeruzalės bendruomenės vasaros santalka – kultūrinis-ekologinis žygis per Verkių regioninį parką.
 • 2018-08-28 Jeruzalės bendruomenės vasaros palydėtuvės  (kūrybinės dirbtuvėlės) Jeruzalės senjorų socialinės globos namuose.
 • 2018-09-15 Kultūrinės ir ekologinės saviugdos diena: ,,Aš – Jeruzalei”; vykdyta aplinkos tvarkymo akcija, tvarkytos pėsčiųjų tako prieigos;
 • 2018-11-17 Jeruzalės bendruomenės šventė ,,Pamilk Jeruzalę“ Jeruzalės progimnazijoje.

Mes KarTu 2018 Jeruzalė

Projektas „Mes KarTu 2018“ įgyvendintas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Organizuojant Jeruzalės mikrorajono, Jeruzalės ežerėlio parko tvarkymo, bendruomenės sutelktumo, aktualiausių  įsisenėjusių problemų identifikavimo darbus Jeruzalės bendruomenės nariai ir vietos verslininkai kviesti į JBC organizuotą renginį „Kontaktų vakaras“, vykdytos bendruomenės diskusijos, apklausos, organizuota šventė, kurios metu bendruomenei pristatytos pagrindinės Jeruzalės mikrorajono ir bendruomenės problemos. Kartu su bendruomenės nariais siekta rasti minėtų problemų sprendimo būdus, dalintis gerąja patirtimi. Kartu su Verkių seniūnija ir Baltupių bendruomene organizuota Kalėdų šventė Jeruzalėje. Už pagalbą viešinant ir organizuojant projekto renginius dėkojame Vilniaus kolegijos studentei Deimantei Reinytei, kuri 2018 spalio – gruodžio mėn. atliko praktiką Jeruzalės bendruomenės centre.

Back To Top