skip to Main Content

Susipažinkime! Jeruzalės bendruomenės centras vienija Vilniaus miesto Jeruzalės ir gretimų mikrorajonų teritorijų gyventojus. Mes atstovaujame  Jeruzalės bendruomenę  vietos savivaldos ir  kitose valstybės institucijose bei įstaigose. Skatinam pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje. Siekiam tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. Mes siekiame tapti labiau susitelkusia, geriau matoma ir pavyzdine bendruomene Lietuvoje, kurios nariai didžiuotųsi būdami bendruomenės dalimi. Siekdama savo tikslų bendruomenė:

  • buria bendruomenės narius bendrai veiklai;
  • organizuoja renginius;
  • bendradarbiauja su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
  • gina su bendruomenės veikla susijusias savo narių teises;
  • kuria Jeruzalės mikrorajono vystymosi viziją.

Pagrindinė bendruomenės veikla tai projektai ir darbai suteikiantys apčiuopiamą naudą, gerinantys gyvenamąją aplinką, teikiantys savirealizacijos galimybes, puoselėjantys bendruomeniškumą, pilietiškumą, sąmoningumą ir bendravimą. Visus pilietiškus ir atsakingus Jeruzalės ir apylinkių gyventojus kviečiame tapti Jeruzalės bendruomenės centro nariais užsiregistravus čia. 

Bendruomenės pirmininkė

Marija Tamkevičiūtė

Marija Žukovskienė

Valdybos nariai 

Giedrius Pašakarnis

Giedrius Pašakarnis

Joana Korabliovienė

Joana Korabliovienė

Jolanta Spūdienė

Jolanta Spūdienė

Linas Vasarevičius

Linas Vasarevičius

Valentin Gavrilov

Valentin Gavrilov

Algirdas Šešelgis

Algirdas Šešelgis

Back To Top